Καλωσήλθατε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών αποτελεί μοναδικό χώρο πολιτισμού, ιστορίας, γνώσης, επικοινωνίας, καινοτομίας και πληροφόρησης, με τεράστιο ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία. Άλλωστε, η όλη δράση της μαρτυρά με τον πιο εμφαντικό τρόπο, ότι εργάζεται αποκλειστικά επ΄ ωφελεία των πολιτών της και ιδιαίτερα των νέων. Το όραμά μας είναι η δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος.
Προστέθηκαν πρόσφατα

Σερραϊκόν Θάρρος

φ.1163-1460 (Λείπουν τα φύλλα: 1170, 1171, 1200, 1208, 1214, 1232, 1258, 1272, 1275, 1292, 1295, 1296, 1309, 1333, 1339, 1356, 1363, 1370, 1380, 1385, 1426, 1429, 1431, 1437, 1438, 1456)

Καθημερινός Παρατηρητής

φ.973-1272 (Λείπουν τα φύλλα: 978, 979, 984, 991, 1016, 1021, 1022, 1042, 1047, 1113)

Καθημερινός Παρατηρητής

φ.1273-1569 (Λείπουν τα φύλλα: 1353, 1406, 1419, 1433, 1434, 1489, 1511, 1558)