Καλωσήλθατε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών αποτελεί μοναδικό χώρο πολιτισμού, ιστορίας, γνώσης, επικοινωνίας, καινοτομίας και πληροφόρησης, με τεράστιο ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία. Άλλωστε, η όλη δράση της μαρτυρά με τον πιο εμφαντικό τρόπο, ότι εργάζεται αποκλειστικά επ΄ ωφελεία των πολιτών της και ιδιαίτερα των νέων. Το όραμά μας είναι η δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος.
Προστέθηκαν πρόσφατα

Σερραϊκόν Βήμα

φ. 6162-6279 (Λείπουν τα φύλλα: 6224, 6231, 6241, 6244, 6247,6259)

Σερραϊκόν Βήμα

φ. 5858-6161 (Λείπουν τα φύλλα: 6033, 6034, 6083, 6140,6154)

Σερραϊκόν Βήμα

φ. 5558-5857 (Λείπουν τα φύλλα: 5844.0)

Σερραϊκόν Βήμα

φ. 5255-5557 (Λείπουν τα φύλλα: 5331.0)

Σερραϊκόν Βήμα

φ. 4951-5254 (Λείπουν τα φύλλα: )